Nejucelenější a nejrozsáhlejší sada kurzů na světě

Kurzy a podpůrné nástroje DynEd zaručují, že si žáci osvojí a dokonale zvládnou dovednosti anglického jazyka daleko rychleji než s jakýkoli jiným řešením jazykového vzdělávání. Žáky lekce zaměřené na život kolem školy baví a učitelé oceňují, jak je intenzivní procvičování s DynEd připravuje na daleko efektivnější práci ve třídě.

Ucelená nabídka veselých a poutavých kurzů pokrývá specifické potřeby různých věkových skupin a úrovní. Díky mnohonásobně oceněným kurzům pro děti v předškolním vzdělávání a na základních školách (4-10 let) a kurzům pro mládež na středních školách (10-18 let) umožňuje DynEd již studujícím žákům pokračovat dál, zatímco nové, začínající žáky do svého kurikula snadno začlení. Žákům na vysoké úrovni, připravujícím se na univerzitu, jsou k dispozici kurzy pro pokročilé.