Pokročilé jazykové dovednosti pro mezikulturní komunikaci

Jazykově náročné DynEd kurzy na bázi videa dovedou žáky na úroveň C1 a C2 dle CEFR. Pomáhají jim rozvíjet dovednosti poslechu a psaní poznámek na nejvyšší úrovni a zvládnout stavbu vět a tok myšlenek v reálném čase.

V kontextu mezikulturní komunikace připraví kurzy žáky na studium v anglicky mluvícím bakalářském, magisterském či doktorském studijním programu.

Kurzy pro pokročiléC1 - C2 dle SERR (CEFR)

Advanced ListeningPoslechové dovednosti pro úspěch v reálném životě
C1 - C2 dle SERR (CEFR)

Advanced Listening, kurz pro pokročilé studenty angličtiny jako druhého i prvního jazyka, je vystavěný na autentických přednáškách profesorů Stanfordské univerzity. Jeho interaktivní lekce rozvíjejí poslechové strategie, akademickou slovní zásobu a kritické myšlení. Kurz je zaměřen na zpracování komplexních informací v reálném čase. Zdokonalíte si poslechové dovednosti a dovednost psaní poznámek na nejvyšší úrovni, jež jsou nezbytné pro úspěch v anglicky mluvícím univerzitním či profesním prostředí.

Advanced Listening připraví studující na certifikaci, která je požadována na zahraničních univerzitách a v postgraduálních programech, a pomůže jim uspět v mezinárodním obchodním prostředí.

Lecture 1Jak si poradit se stresem

Lecture 2Geny a genová terapie

Lecture 3Čínská ekonomika

Lecture 4Umění přednášet

Lecture 5Historie otroctví

Lecture 6Geologie sopek

Lecture 7„Vynález“ letounu

Lecture 8Principy dětské psychiatrie

Lecture 9Ženy a sociální reforma

DialogueRozvíjejte interaktivní poslechové dovednosti
C1 - C2 dle SERR (CEFR)

Dialogue je doplňkový kurz angličtiny, v němž si na tématech obecného zájmu prostřednictvím rozhovorů v televizním pořadu intenzivně procvičíte poslech s porozuměním. Náročný obsah Dialogue, odvysílaný televizí CCTV (China Central Television), pomůže studentům nejvyšší jazykové úrovně připravit se na univerzitní přednášky, diskusní skupiny, konference a mezinárodní obchodní prezentace v angličtině.

Každý ze tří rozhovorů byl rozpracován do tří částí – prezentace, interaktivní poslech a jazykové dovednosti. Důkladné nastudování každého rozhovoru vyžaduje cca sedm hodin. Jazyk je autentický, mluví se spontánně a přirozeným tempem. Kurz připravuje studující také na komunikaci s nerodilými mluvčími angličtiny v mezinárodním obchodním prostředí.

Tři témata podrobných diskusí zahrnují:

  • Vysokoškolské vzdělávání v globalizované éře

  • Ochranu životního prostředí

  • Problematiku stárnutí

Prezentace

Obecné porozumění (zachycení hlavních myšlenek poslechem, psaní poznámek)

Interaktivní poslech

Dovednosti detailního poslechu a schopnost syntézy informací z různých částí konverzace

Jazykové dovednosti

Zaměření na slovní zásobu, idiomy a opakování gramatiky