Vyvinuty pro žáky ve věku 4 – 10 let

Kurikulum zaměřené na komunikaci

Veselé kreslené postavičky

Snadno zapamatovatelné písničky

Zábavné a interaktivní studium

Režim intenzivního procvičování

Školní témata a témata denní konverzace

Kurzy pro děti

Let’s GoVeselý, zábavný a efektivní multimediální kurz pro děti
Úrovně 1.0 až 6.0 dle Rozřazovacího testu DynEd pro děti

Speciálně navržený pro malé začátečníky, kterým vybuduje základní strukturu anglického jazyka.

Let’s Go je založen na celosvětově nejúspěšnější sérii učebnic anglického jazyka vydané Oxford University Press. Živé, poutavé písničky a rytmická hudba Carolyn Grahamové udržují děti aktivní a zároveň značně urychlují proces učení. Prostřednictvím velkého množství písniček, her a konverzací se žáci učí anglické hlásky, slovní zásobu, gramatiku a větnou skladbu.

Část 1

Pozdravy a představování, rodina, hračky a zvířata, jídlo a pití, počasí, barvy, čísla

Část 2

Povolání, předměty v domácnosti, části těla, oblíbená jídla, vlastnické vztahy, denní aktivity

Část 3

Oblečení, doprava, dny v týdnu, popis umístění a směru, osobní předměty, režim dne

Část 4

Věk a škola, povolání, zdraví a nemoc, měsíce a data, porovnávání I, sport a zájmy

Část 5

Práce a rodina, popis osoby, porovnávání II, množství, roční období, činnosti venku

Část 6

Zážitky z minula, plány do budoucna, příčina a následek, rady a názory, pocity a smysly, země a města

DynEd KidsPřipravujeme děti na akademickou angličtinu

DynEd Kids je průlomový kurz pro žáky základních škol. Na základě nejnovější poznatků z neurovědních oborů a s využitím konverzační angličtiny a angličtiny školního prostředí buduje silnou jazykovou základnu. Díky široké škále témat a cvičení a okouzlujícím postavičkám je tento kurz velmi atraktivní pro děti mezi 7 a 10 lety.

Jazykové jevy, vhodné pro mladší děti, se předkládají, procvičují, opakují a později znovu užívají v rozšiřující se spirále, a žáci tak po krůčcích staví na jim známém učivu.

DynEd Kids se skládá z 16 částí, z nichž každá obsahuje 4 vzájemně propojené lekce: Dialogy, Poslech, Slovní zásoba a Hry.

Dialogy

Každá část obsahuje jeden či dva krátké animované dialogy, představující klíčová témata a jazykové modely, a otázky prověřující porozumění.

Poslech

Tato sekce obsahuje 2 nebo 3 lekce prezentující a rozšiřující jazyk z Dialogů a otázky prověřující porozumění.

Slovní zásoba

Tyto lekce jsou rozděleny do tří částí. Každá z nich představuje jinou sadu slovní zásoby a frází obzvláště důležitých ve školním prostředí.

Hry

Části Hry zahrnují několik typů výukových her, z nichž každý má jiné zaměření, včetně pravopisu, doplňování, gramatiky a přiřazovacích cvičení. Tyto hry učivo průběžně opakují a upevňují.