ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost DynEd Europe B.V., dále jen „DynEd Europe“, je vlastníkem veškerých vlastnických práv k našim webovým stránkám https://www.dyned.cz, včetně patentových, autorských, obchodního tajemství a ochranných známek. Na našich webových stránkách naleznete informace týkající se našich výukových řešení DynEd a můžete si zakoupit produkty a služby DynEd. 

Zásady ochrany osobních údajů DynEd Europe se vztahují na sběr a používání vašich osobních údajů, které mohou probíhat při komunikaci s DynEd Europe, např. když navštívíte naši webovou stránku, když nakoupíte nebo použijete produkty a služby DynEd, nebo když nám odešlete kontaktní formulář, nebo když zavoláte našim pracovníkům prodeje či podpory. Respektujeme vaše právo na soukromí a potřebu kontrolovat používání vašich osobních údajů a maximálně vás budeme chránit.

DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD GDPR

DynEd Europe uchovává vaše poskytnuté kontaktní informace, aby odpovídala na vaši přímou žádost o kontakt a za účelem akademického dohledu. Máte právo být zapomenuti a DynEd Europe trvale vymaže vaše informace, zašlete-li písemnou žádost na adresu [email protected]. DynEd Europe je plně v souladu se současnými publikovanými zásadami GDPR.

SOUHLAS SE ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Užívání našich webových stránek a/nebo našich produktů a služeb, včetně jakýchkoli sporů týkajících se soukromí, podléhá těmto Zásadám ochrany osobních údajů. Návštěvou stránek https://www.dyned.cz SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. DynEd Europe si vyhrazuje právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit. Návštěvníci budou mít na našich webových stránkách vždy přístup k nejnovější verzi zásad.

CO JEŠTĚ BYSTE MĚLI VĚDĚT O SVÉM SOUKROMÍ? 

DynEd Europe bere vaše soukromí velice vážně. Neprodáváme ani neposkytujeme vaše kontaktní údaje marketingovým agenturám či třetím stranám. K zajištění lepších služeb však můžeme sdílet vaše osobní údaje s jinými subjekty v rámci mezinárodní skupiny DynEd, která s nimi bude zacházet dle těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo vlastních zásad ochrany osobních údajů. 

DynEd Europe podnikne kroky – včetně administrativních, technických a fyzických opatření – k zabezpečení vašich osobních údajů proti ztrátě, krádeži a zneužití, jakož i proti neoprávněnému přístupu, odhalení, změně a zničení. Stránky třetích stran mohou mít vlastní zásady ochrany osobních údajů a tyto zásady se mohou od našich lišit. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na naši Stránku a nevztahují se na jakoukoliv jinou stránku, na kterou se můžete dostat prostřednictvím našich webových stránek. I když vynakládáme veškeré úsilí k zabezpečení vašich údajů, nemáme kontrolu nad zásadami jiných stránek.

Vaše osobní údaje odhalíme orgánům veřejné správy pouze v zákonem definovaných případech. 

JAK KONTAKTOVAT DynEd Europe B.V.

Rádi bychom obdrželi vaše připomínky a dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů a jakýchkoli dalších záležitostí ohledně našich webových stránek. Máte-li dotazy nebo obavy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo zpracování dat, kontaktujte nás prosím na adrese [email protected].